Polityka prywatności

Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i ochrona danych osobowych w ramach serwisu ubezpieczenie-emerytalne-w-niemczech.pl, następuje zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Niemczech. Podstawą do tego jest zgoda wyrażona przez użytkownika serwisu lub poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.

Akceptując politykę prywatności serwisu użytkownik wyraża zgodę na to, że podane dane osobowe będą wykorzystane do przygotowania oferty produktów, którym poświęcony jest serwis ubezpieczenie-emerytalne-w-niemczech.pl, jak również w celu zawarcia umowy, przez administratora danych osobowych oraz właściciela serwisu, firmę PLDF GmbH. Po wypełnieniu i odesłaniu jednego z dostępnych na stronie serwisu formularzy kontaktowych, z użytkownikiem skontaktuje się pracownik firmy PLDF GmbH w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie danych osobowych, w celu przegotowania oferty i zawarcia umowy, partnerom właściciela serwisu, w szczególności firmom ubezpieczeniowym oraz pośrednikom finansowym (niem. Maklerpool). Przygotowanie oferty jest niezobowiązujące i nieodpłatne, chyba że strony ustalą inaczej.

Podanie danych osobowych przez użytowników jest dobrowolne. Użytkowanik może w każdej chwili zrwócić się do administratora danych osobowych i właściciela serwisu z wnioskiem o wgląd do zapisanych danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie:

PLDF GmbH
Hanauer Str. 3
80992 München

Telefon: +49 (0) 89 590 68 590
Fax: +49 (0) 89 590 68 59 60
E-Mail: info@pldf.de