SCHUFA – Jak pozbyć się negatywnych wpisów

SCHUFA jest niemieckim odpowiednikiem BIKBiura Informacji Kredytowej. SCHUFA rejestruje różnego rodzaju informacje i na ich podstawie ustala dla każdej osoby prywatnej tzw. scoring. Scoring ma wartość w przydziale od 0 do 100%. Zebrane informacje oraz scoring ogólnie rzecz biorąc odpowiadają aktualnej zdolności danej osoby do regulowania swoich zobowiązań.

Informacje do SCHUFA wysyłają takie instytucje jak banki, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne, firmy ubezpieczeniowe itp. Oprócz danych osobowych, aktualnych adresów zameldowania, informacji o otwarciu kont bankowych itp., do SCHUFA wpływają pozytywne informacje dotyczące regularnie spłaconych zobowiązań, ale przede wszystkich informacje dotyczące niespłaconych zobowiązań.

SCHUFA nabiera coraz większego znaczenia, a negatywne wpisy bardzo utrudniają funkcjonowanie w Niemczech. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z istnienia takich negatywnych wpisów, do czasu odrzucenia wniosku kredytowego, czy nawet odmowy zawarcia umowy telekomunikacyjnej. W międzyczasie stało się również powszechne żądanie wypisu z SCHUFA przez właściciela mieszkania, przy okazji starania się o nowe mieszkanie.

Takie problemy mają często osoby, które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą. I nie ma przy tym większego znaczenia kwota długu. Takie same problemy sprawiają niezapłacone w przeszłości kwoty rzędu 50€, za członkostwo w Handwerkskammer, IHK itp.

SCHUFA – Jak pozbyć się negatywnych wpisów

Wypis w SCHUFA można wybrać osobiście w wyznaczonych placówkach banków. Jest to jednak możliwe tylko w nielicznych placówkach w większych miastach. Przy odbiorze osobistym konieczne jest okazanie dowodu tożsamości oraz aktualnego potwierdzenia zameldowania w Niemczech.

Najłatwiej zamówić wypis w SCHUFA przez internet na stronie www.schufa.de. Koszt to ok. 30€. Wypis otrzymujemy pocztą.
Nie każdy jednak wie, że raz w roku taki wypis możemy otrzymać bezpłatnie. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek, dostępny również tutaj i wysłać go pocztą razem z kopią dowodu osobistego.

Jak długo negatywny wpis jest widoczny w SCHUFA?

To zależy od rodzaju wpisu i sprawy, której dotyczy. Również od tego, czy zobowiązanie zostało w międzyczasie uregulowane. Można najbardziej ogólnie przyjąć, że negatywne wpisy są automatycznie usuwane po min. 3 pełnych latach kalendarzowych. Ten okres może trwac jednak znacznie dłużej. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku o przedwczesne wykreślenie negatywnego wpisu.

Jak pozbyć się negatywnego wpisu w SCHUFA?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić sprawę z wierzycielem, u którego jest lub było się zadłużonym. Najczęściej dane wierzyciela znajdują się w wypisie z SCHUFA. Jezeli dług nadal istnieje, spłacamy zaległość i zwracamy się do wierzyciela z prośbą o pisemne potwierdzenie spłaty długu. Następnie, załączając takie potwierdzenie zwracamy się do SCHUFA z wnioskiem o wykreślenie negatywnego wpisu.
Często jednak w wypisie z SCHUFA nie ma szczegółowych danych dotyczących długu i wierzyciela. Jest tylko informacja np. następującej treści:

„Keine Abgabe der Vermögensauskunft. Aus öffentlichen Verzeichnissen stammt die Information, dass der genannte Verbraucher seine Vermögensverhältnisse nicht offengelegt hat“

Oznacza to, że ze względu na niespłacone zaległości zostaliśmy zarejestrowani w publicznym rejestrze dłużników, prowadzonym przez odpowiedni sąd. W takim przypadku najpierw należy zwrócić się do odpowiedniego sądu z wnioskiem o podanie danych wierzyciela lub reprezentującego go komornika. Po otrzymaniu danych spłacamy zaległość i prosimy o pisemne potwierdzenie. Po otrzymaniu potwierdzenia od wierzyciela, składamy wniosek do odpowiedniego sądu o wykreślenie z rejestru dłużników i dopiero teraz z odpowiednim potwierdzeniem składamy wniosek do SCHUFA o wykreślenie negatywnego wpisu.


Zapraszamy do kontaktu